Provoz webu nebo části presentace byl pozastaven


Zřejmě se tak stalo z důvodu nezaplacení poplatku za webhosting nebo porušením smluvních podmínek ze strany klienta. Pokud jste vlastníkem této domény a chcete zde opět zprovoznit hostingové služby, kontaktujte nás e-mailem na adrese info@spaneco.com. nebo telefonem na čísle +420 - 221 584 131.
The operation of the site or presentation has been suspended


Apparently this happened because of failure to pay fees for hosting or breach of contractual conditions by the client. If you are the owner of this domain and want to recover it here hosting services, please contact us by e-mail address info@spaneco.com. or by phone at +420 - 221 584 131.